Başlık ekle

Ben bir paragrafım. Kendi yazını ekleyip beni düzenlemek için buraya tıkla. Hikayeni anlatman ve ziyaretçilerinin senin hakkında daha fazla bilmeleri için müthiş bir yerim.

BURADA ANLATILAN SİSTEM ISKRA SİNYAL SİSTEMİNDE SİNYALİN AÇILMASI İLE ÇALIŞAN GEÇİTLERİN ENGELLNMESİ VE TREN MEVCUDİYETİNİ ARAMA ŞARTINI GETİRMESİDİR. ÖRNEK BİR ANLATIMDIR

 SİSTEMİN ŞU AN  ÇALIŞTIĞI YERLER           ERZİN-OSMANİYE-MAMURE-YARBAŞI- TAŞOLUK-BAHÇE- TÜRKOĞLU-BEYOĞLU - KÖPRÜAĞZI İSTASYONLARI

 

ÇALIŞMA PRENSİBİ

 

 

 

       

Ek sistemin çalışması için her sinyalin sinyal açtı bilgisi ve her yolun ve ilk blokların

meşguliyet bilgileri ile kendimize röleli bir pasif devre kuruyoruz. Bu ek röle grubu oluyor.

    Çalışma anlatımı için G43 devresi olan sayfa 8 den takip ederek tren yürütelim. Toprakkaleden

osmaniye bir tren geliyor, tren 26 blokta iken biz 01 giriş sinyalini açalım, eskiden sinyal

açıldığında geçit43 hemen çalışmaya başlıyordu, sayfa 8 den ana devreye baktığımızda G43 ait

120lik röle grubunda FF1 ve ff2 konum değiştirdiği için, G43 ait 800 lük r.g de V rölesinin

enerjisi kesilir ve geçit çalışmaya başlardı, burada eksistem devreye giriyor 01 giriş sinyali

açıldığı için 01st çekiyor, 01st nin devresini takip edersek, G43 ait V rölesine yeni bir enerji yolu

açtığını görüyoruz, dolayısı ile G43 çalışmıyor. Tren ne zama ki 27.bloğa yani yaklaşma bloğuna

giriyor(1282mt) ek sistemde 27.blok rölesi düşerek devre kesiliyor ve geçit çalışıyor. Yani geçit

trenin mevcudiyeti ile çalışıyor.  Aynı zamanda 32 çıkış sinyalinide açalım bunuda sayfa9 dan

takip ettiğimizde 32 sinyal açılınca G44 ve G45 çalışmaya başlayacaktı ama ek sistem üzerinden

32ST rölesi G44 V rölesine yeni bir enerji yolu açtığından tren istasyonun 01OS bölgesine basana 

       

burada geçitlerin çalışma mesafeleri yolların livre hızları göz önüne alınarak tayin

edilmiştir. 3.yol için yol uzunluğu kafi gelmediğinden OS ler dahil edilmiştir. 2. ve 4. yolların 

mesafeleri kurtardığından OS ler dahil edilmemiştir. Tesisata bağlı olmayan 1.yol için herhangi bir

düzenleme yapılmamıştır,gerekde yoktur seyrüsefer yolu olmadığı için.

 

Projede G42 ve G45 için start mesafesi OS bölgesi alınmıştır.

 

G42 için bu mesafe yeterli 1100mt.dir. G45 için mesafe 700 mt dir.

 

İstasyondan durmadan geçen trenlerle yapılacak testlere göre G45 değerlendirelecektir

bu projede amaçlanan hem halkın şikayetlerini azaltabilmek, hemde geçitlerin

  inandırıcılığına katkı sağlayarak,trenlerin güvenli şekkilde seyrüseferini sağlamak. Vatandaşları

 kapalı geçitten geçmeye zorlayan unsurları ortadan kaldırmaya çalışmaktır.

       

Projenin anlatımında sıkça vurgulanan "pasif devre" den kasıt ana sinyal sisteminin

   çalışmasına etki edecek hiçbir bağlantı ve anklaşmanın olmamasındandır. Ek sistem ana sinyal

 sistemine karşı tamamen pasifdir. Bu tamamen güvenlik amaçlıdır.

 

RAY DEVRE LERİ

SİNYAL BİLGİLERİ

G43 TUTUCU DEVRESİ

G42-G45 TUTUCU DEVRESİ