BİLGİLERİN MERKEZE İLETİLMESİ VE KUMANDA

ISKRA sinyal sisteminde bilgiler merkeze Tİ-30 dediğimiz klasik olmayan bilgisayarlar vasıtası ile iletilir.Tİ-30 bir bilgisayardır ama bildiğimiz bilgisayarlara benzemez. her istasyonun bir Tİ-30 u vardır. merkezde de buna karşılık gelen daha doğrusu bağlandığı bir karşı bilgisayarı vardır, bu na biz hardware diyoruz merkezlerde hardware odası ddiğimiz yer, her istasyonun konuştuğu karşılık gelen bilgisayardan oluşan odadır. ıskra sinyal sistemnde her istasyon 64Kbit lik kanallar kullanır.64Kbit =64000 bit eder ,her bilgi için 8 bit kullanıldığı için buda 64000/8=8000 bilgi eder. istasyonlarımızda bu kadar bilgi olmadığı için bu bant genişiği bize fazlasıyla yetmektedir.(aslında her bilgide iki adet te doğrulama biti olduğundan her bilgi 10 bitten oluşur. buda 64.000 bölü 10 eşittir: 6400 bilgi ederki bu bile yeterlidir)

Fiber sistemin bölgemize yapılması ile birlikte bilgi iletim yollarında bazı değişiklikler olmuştur. eskiden kranpörtor üzerinden merkeze ilettiğimiz veriler artık kranpörtorsuz fiber üzerinden iletilmektedir. döngü şu şekildedir= Tİ-30 sinyal ssteminden topladığı bilgileri dijital olarak çıkarır(dıvn+cpu),bu dijital bilgi uzağa ietilebilmesi amacı ile 3g13 çeviricisinde analog hale getirilir bu çevrilen bilgi 3K10 hat yükseltecinde yükseltilerek iletimi başlar,bundan sonraki yolu şöyle oldu; bu analog sinyal fiberSDH de bulunan MUX taki nemsg kartına girerek tekrar dijital hale gelir(çünkü sdh ler analog sinyali taşıyamaz) dijital hale gelen sinyal, sdh de ışık sinyaline çevrilerek taşınır merkeze(bu anlatılanın hepsi bir bina içinde oluyor, ortada bir yanlışlık var gibi değilmi? ama böyle maalesef). 

devam edecek...

DIVN-DIZK VE NAKE LERİN ADRESLENMESİ SABİT